3. Onze Economie

Dorpsbelangen ziet een veranderende lokale Economie voor de Gemeente Bergen. Daar waar we vroeger sterk agrarisch gericht waren wordt dat steeds minder. Ook de opkomst van de ZZP-er, de buitenlandse arbeidsimmigrant, het internet en de webshops en internationale handel en wandel, evenals zorgondernemers hebben ook steeds meer in de Gemeente Bergen hun intrede gedaan. We hebben een industrieterrein dat zeker een upgrade nodig heeft. Er is een trend zichtbaar dat we steeds dat het ondernemerschap groeit en dat vinden wij als Dorpsbelangen bewonderenswaardig. Er komen steeds meer jonge ondernemers bij. En dat is positief. Het is van belang dat de gemeente deze ondernemers faciliteert. In onze gemeente is ruimte om te ondernemen. We willen voor ondernemers geen strengere regelgeving of normen dan dat er landelijk en provinciaal al gelden. Ook bij ondernemerschap gaan we uit van het ja-tenzij principe. De gemeente zit daarbij wat ons betreft naast de ondernemer en zorgt voor advies en ondersteuning. Het is zeer triest om te constateren dat daar waar ondernemers informeren naar een plek op het industrieterrein of  binnen onze gemeente om zich te vestigen, er blijkbaar geen mogelijkheden worden geopperd en deze ondernemers daardoor met open armen worden ontvangen in de ons omringende gemeenten. Dat moet anders en ook hier zeggen we, schouders eronder en SAMEN KRACHTIG!

A. Werk en Inkomen

We merken dat de aanbod kant van onze gemeente met betrekking tot werk en inkomen achterblijft bij wat er eigenlijk gevraagd wordt. Daardoor moeten we meer spreiden, andersoortig werk en gerelateerde arbeidsplekken faciliteren in de gemeente. Niet alleen toerisme en agrarisch en industrie slaat de klok. Er komen meer zelfstandigen die van thuis uit willen werken, samen willen zitten in goedkope kantoorgebouwen, opslag ruimtes delen en via het internet hun werkzaamheden doen. Hier spelen we nog veel te weinig op in en dat is een kans richting te toekomst om ook onze jeugd hier te behouden. Tevens is de connectie met de Duitse Randstad nog flinterdun en Brainport Eindhoven moet makkelijk te bereiken zijn.

 • Meer spreiding in werkaanbod; spreiden over andersoortige sectoren dan agrarisch en toerisme; kenniswerkers en zelfstandigen van thuis uit meer faciliteren;
 • Arbeidsbemiddeling en Zingeving op lokaal niveau;
 • Invoering Basissalaris en reduceren in toezichthoudend apparaat;
 • Vrijgestelden begeleiden naar maatschappelijke taken;
 • Meer gebruik maken van bemiddelend gemeente bestuur;
 • Aanbod werk dien substantieel te worden verhoogd; Aanzienlijk meer FTE naar Bergen;
 • Mosaïque probleem oplossen door creativiteit en verrijking; Inzet Bruisend Centrum;
 • Weerbaarheid overheid vergroten tegen ondermijning;

B. Economie en Lokaal Bedrijfsleven

Onze economie lokaal was van oudsher gericht op agrariërs en toerisme. Daarbij hebben we een industrieterrein dat wel een opknapbeurt kan gebruiken voor de uitstraling maar ook voor andersoortige invulling en alternatief gebruik. Tevens zien we dat zelfstandigen meer van huis werken, andere behoeftes hebben aan gebouwen en voorzien we meer gebruik making van delen van werkplekken en opslag.

 • Aansluiting en afstemming zoeken met Duits Hinterland; Duitse randstad ligt in onze achtertuin;
 • Inventarisatie en duidelijkheid over de juiste cijfers, waar hebben we het over;
 • Stimuleren van ondernemers en ondernemerschap in alle dorpen; Lokaal aanbestedingsbeleid stimuleren; Meer Bestuurlijke Positieve Aandacht; Ambachtelijke ruimtes inplannen in bestemmingsplannen bij ieder dorp;
 • Vestigen van een lokaal ondernemerscentrum; Speciale aandacht Agrarische Ondernemer, LOG en Tuindorp; Stimuleren circulaire economie;
 • Meer wonen en werken opties in het buitengebied toestaan;
 • Meer kantoorgebouwen en meer mogelijkheden voor opslag delen;
 • Lobby om A77 door te trekken naar Brainport Eindhoven;
 • Revitalisering industrieterrein de Flammert;

C. Recreatie en Toerisme

Dit is van oudsher een belangrijke poot in de Gemeente Bergen. We zien wel dat hier een inhaalslag gemaakt moet worden voor de verblijfsrecreatie. Veroudering en verloedering heeft op sommige parken ingezet. Ook moeten we ons bewust zijn van het feit dat er een aanzuigende werking uitgaat van ons Nationaal Park en Maasvallei voor toerisme. We zijn echter nog niet goed in staat om ook echt toeristisch van deze aanwas te profiteren, daar liggen kansen. Ook de combinatie zoeken tussen Health, Welness en toerisme lijkt ons een uitgelezen kans. Er dient meer en vaker afgestemd te worden tussen de toeristische ondernemers en de gemeente over wat er speelt en hoe hier op ingespeeld kan worden. Het leukermeer is een mooi voorbeeld hoe het niet moet. Daar heeft een toeristische ondernemer een plan om 200 zonnepanelen neer te zetten voor gebruik van zijn park, maar verbied de gemeente het om het toekomstig energielandschap te beschermen!! Of er wordt een toren neergezet in het centrum die eigenlijk niet echt geschikt blijkt voor horeca en ook geen vergunningen krijgt voor een gewenst terras! Met als gevolg dat die toren nooit goed gebruikt is geworden, dag 800.000 belastinggeld! Dat kan allemaal beter door meer te praten en af te stemmen met elkaar. SAMEN KRACHTIG!

 • Oormerken toeristenbelasting; Deel besteden aan toerisme, ander aan infrastructuur; – Geen euro naar toerisme als Burger er ook niet beter van wordt;
 • Zonering voor recreatief gebruik in natuur; In Nationaal Park of aanliggende zone, ook andersoortig toerisme toestaan;
 • Nadruk op fietsvakanties en Kamperen; Onderhoud fietspaden en Campings verbeteren;
 • Er dient een publiekstrekker te komen in onze gemeente dat ook jonge gezinnen trekt;
 • Toeristische en Lokale Events ondersteunen, niet alleen financieel;
 • Beheer stichting oprichten vml zwembadterrein;
 • Ruimbaan voor Horeca bestemmingen in ieder dorp;