4. Onze Toekomst

Beleid zou veel meer vanuit de dorpen ontwikkeld moeten worden, ongeacht het onderwerp, samen met de burgers. We zien vaker dat daar waar gemeente zelf van achter het bureau aan de slag gaat dit niet altijd goed gaat. Dit betekent dat de ambtenaren van Bergen meer werkbezoeken in dorpen zouden moeten afleggen. Kijkend naar de locaties en samen met de bewoners komen tot oplossingen en dat al in vroeg stadium. Beoordeel in het veld, en niet enkel vanaf een kaart of plattegrond. En luister naar de kennis in het gebied. Wat ons betreft kan een organisatie zoals Dorpsbelangen daarbij als intermediair optreden. Ook dient er aandacht te worden gevraagd voor simpelweg groei van onze gemeenschap en de bereidheid om dat mogelijk te maken. Wij willen actief de krimp bestrijden en ieder jaar onze bevolking zien groeien. Dat doen we onder andere door te verleiden en aantrekkelijk te maken en te houden. Voor het gebied en de mensen waar wij leven is verkeer en vervoer essentieel om de rest van de wereld te bereiken. Openbaar vervoer is belangrijk en steeds groter wordend agrarisch transport wordt een probleem. Ook het hebben van uitvalswegen naar ziekenhuizen, brandweer kazernes, transportwegen blijven belangrijk voor onze gemeente. Voortgezet onderwijs hebben we al niet meer in onze gemeente, veel is verdwenen. We willen een dependance functie voor voortgezet onderwijs en een volksuniversiteit voor burgers maken. Verder willen we actief de krimp bestrijden in onze gemeente en gezien onze ligging, geïsoleerd, maar redelijk centraal tussen werkcentra en stedelijk gebied, moet dat kunnen. Dat gaat indien we aantrekkelijk worden als woonomgeving, faciliteren in werkplekken en indien de steden vrij snel zijn te bereiken, plek is voor jonge gezinnen, onderwijs is gewaarborgd, verenigingsleven bloeiend en er een bruisende burgergemeenschap ontstaat. Daar waar in het verleden alles is afgebroken (MAVO, Huishoudschool, LTS, Binnenbad, Buitenbad, Horeca, Discotheken, Uitgaansleven, Soos en Jeugdcentra (De Vennen), bordelen) willen wij het tij keren. Naar dit rijtje kijkend zou je deze dingen wel verwachten in bruisende gemeentes die toeristisch willen zijn en voor jonge gezinnen een thuisbasis vormen. We vinden ook dat we in de gemeente waarin wij leven meer zouden moeten voor het welzijn van onze dieren. Wij vinden dat dieren hun normaal gedrag moeten kunnen vertonen. Onze overheid laat het vaak na om hier concrete normen voor op te stellen die wij wel in de APV kunnen regelen. Tevens zijn we tegen megastallen en willen vooraf een maximum aantal dieren per stal gaan bepalen en vaststellen. Dat leggen we vast in de APV.

A. Verkeer, Vervoer en Infrstructuur

We geven handen vol geld uit aan allerlei contractjes met vervoersinstellingen terwijl wij denken geef ons 5 busjes en we regelen het lokaal wel.  Sterker nog er is al een vrijwilligers instelling die dat doet, de Buurtbus. Deze zou ook gebruikt kunnen worden voor school vervoer daar waar nodig. Ook een lokale Greenwheels voor auto verhuur zou passen in ons straatje om het autobezit terug te dringen. Veel mensen benutten de wagen alleen maar hier in de gemeente voor lokale ritjes. Dat kan goedkoper en beter. Verder vinden we dat we de uitvalswegen open moeten houden, feitelijk hebben we naar 3 noord zuid verbindingen en de verduidelijking qua snelheden gekoppeld aan weg uitstraling kan beter om ook daar ongelukken te voorkomen.

  • Lokaal vrijwilligers vervoer stimuleren, buurtbus en aanschaf van meerdere busjes;
  • Ook vervoer van schooljeugd zou onderzocht kunnen worden met bovenstaande, voor zowel voortgezet- als speciaal onderwijs;
  • Stimuleren lokale auto-sharing zoals een Greenwheels;
  • Meer en sneller plaatsen van elektrische laadpalen;
  • Uitvalswegen open houden;

B. Onderwijs

Dorpsbelangen pleit ervoor om alle basisonderwijs in de dorpen te behouden. Daarbij hoort ook de gymles, dreigen met alles naar Bergen te halen hoeft voor ons niet. Basisonderwijs is een vereiste voor levensvatbaarheid van een dorp. Immers geen basisonderwijs dan zullen jonge gezinnen niet meer komen en sterf je langzaam uit. Dat is niet wat we willen. Met betrekking tot voortgezet onderwijs vinden wij het een gemiste kans dat alles weg is gehaald en niet is onderzocht of er een dependance samenwerking mogelijkheid met verschillende scholen mogelijk is en was. Hiervoor zouden we ons hard willen maken om dat onderwijs terug te halen naar onze gemeente. Door groei van onze gemeenschap zou dit elkaar kunnen versterken. Tevens willen we dat dan ook meer benutten in de vorm van een volksuniversiteit voor al onze burgers en ondernemers waar workshops, trainingen etc gegeven kunnen worden.

  • Vestigen onderwijs dependance en samenwerking verschillende instellingen;
  • Komst Volksuniversiteit;
  • Ruimte voor ZZP-ers;

C. Dieren Welzijnsnormen

In de toekomst willen we een landschappelijk gebied waar we in vertoeven en kunnen werken. Daar passen geen megastallen en stankverordeningen etc bij. Dorpsbelangen is tegen megastallen. Die zijn niet goed voor dier, mens en milieu. Daarbij vervuilen ze ons mooie landschappelijke beeld,. Nee we willen het graag kleinschalig en overzichtelijk houden, goed voor dier, mens en milieu. Dat is de toekomst en daar willen we toch met zijn allen naar toe? Voor grootschalige veeteelt zien wij hier geen mogelijkheden meer, laat onverlet voor kleinschalige toepassingen wel, maar geen megastallen. We vinden ook dat dieren hun natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen. Dieren zouden zich moeten aanpassen aan houdstersystemen, maar juist andersom. Met name in de varkenssector zien we problemen die we daar makkelijk lokaal kunnen oplossen. In deze sector zijn veel open normen, wettelijk maar zonder concrete uitwerking. Dat betekend concreet dat het voor een varkensboer onvoldoende houvast biedt om te innoveren, wat moet hij doen? En daarbij waar moeten handhavers op handhaven. Dat geeft veel problemen. We kunnen daarin duidelijkheid brengen voor met name op het gebied van hokverrijking deze Europese richtlijnen lokaal uit te leggen en vast te leggen in de APV.

  • Welzijnsnormen dieren vastleggen in APV, m.n. voor varkens i.v.m. hokverrijking en nestmateriaal;
  • Onderzoek naar lokaal gebruik stallen; Maximum aantal dieren per stal vast leggen in APV;