Dorpsbelangen Bergen een feit!

door | dec 1, 2019 | Alle artikelen, Partij Nieuws | 0 Reacties

Per 1 december 2019, is in de gemeente Bergen (L) een nieuwe lokale partij opgericht.

Deze lokale partij heeft statutair de naam Dorpsbelangen Bergen Limburg. De werktitel is Dorpsbelangen. Het doel van deze partij is het behartigen van de belangen van de burgers in de gemeente Bergen in de meest ruime zin van het woord. Via de lokale verkiezingen wil de partij democratisch haar invloed laten gelden. Met burgerinitiatieven en lokale referenda wil de partij de burgers actief betrekken bij haar partijbeleid en bij het gemeentebestuur. In de aanpak van Dorpsbelangen staan centraal de ontvankelijkheid voor ideeën, behoeften van burgers en datgene wat burgers zelf willen bijdragen. Kortom wij maken ons sterk voor de bewoners van de dorpen en hun buitengebieden. Een partij die zich aan gemaakte afspraken houdt en dichtbij de burgers staat. Met hart voor mens en natuur, innovatief en toekomstgericht, met oog voor lokale noodzaak. Inmiddels is er een bestuur geïnstalleerd dat bestaat uit Frans Theunissen, Luke kepser en Martha van Biene als voorzitter a.i.. Nu kan verder worden gegaan met de volgende fase namelijk de uitbouw van het politieke orgaan dat nu al bestaat uit o.a. Patrick Robben, Peter Loermans, Indy Aengenend, Rolf Krijnen.  

Belangstellenden en/of nieuwe leden die een bijdrage willen leveren aan de doorontwikkeling van Dorpsbelangen, zowel politiek als bestuurlijk zijn van harte welkom! Meedoen aan dit politieke avontuur kan voor slechts vijftien euro. U kunt zich aanmelden via www.dorpsbelangenbergen.nl. Ook kunt u hier uw ideeën aangeven en vragen stellen. Deze website is vooralsnog “under construction.” Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Robben via het emailadres DorpsbelangenBergenlimburg@gmail.com . Voor alle lezers alsnog een geweldig 2020 waarbij we onze belangen, de dorpsbelangen nooit uit het oog mogen verliezen!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *