DORPSBELANGEN BERGEN LIMBURG

Missie-Statement:

Wij staan voor het optimaliseren van het welzijn van de Bergse burgers afzonderlijk en in zijn sociale interactie binnen de Dorpse Gemeenschappen en daarbuiten. Het stimuleren van de welvaart binnen de Dorpsbelangen op een schone, veilige, groene en duurzame manier waarbij we de schaal en realiteit niet uit het oog willen verliezen. Innovaties omarmen we daar waar ze zullen leiden tot (toekomstige) verbeteringen.

 

Dat willen we bereiken door en voor (visie en strategie):

  • Dorpsbelangen wil de grootste politieke partij worden van de gemeente Bergen Limburg en samen met burgers en bedrijven, toeristen en ambtenaren, andere politieke partijen en belanghebbenden zich inzetten voor deze prachtige mooie Gemeente met haar net zo prachtige mooie mensen zodanig dat het voor iedereen een plezier is om hier te wonen, te werken, te ondernemen en te verblijven.
  • Dorpsbelangen wil een gemeente die burgers en bedrijven zo goed mogelijk faciliteert bij het realiseren van hun doelen en hun ontwikkelpotentieel en zorg biedt aan hen die dat nodig hebben. Daarbij zullen we activiteiten stimuleren, investeren in relaties en zorgen dat mensen aansluiten. Nieuwsgierigheid, betrokkenheid en blijven leren activeren en mensen laten ontvangen en geven als een wederkerigheid van goede relaties. Ook willen we mensen meer bewust laten worden van hun Omgeving en Sociale Interacties.
  • Dorpsbelangen wil een schoon, veilig en groen, en duurzame omgeving waar geen plaats meer is voor niet gewenste ondernemingen en we willen (lokale) ondernemers stimuleren om te ondernemen in de gewenste sectoren waarbij niet alleen de ondernemer de lusten heeft maar waar we meer van elkaar kunnen delen en leren en een inbedding van het geheel in de gemeenschap plaats kan vinden.
  • Dorpsbelangen wil dat we een gemeenschap zijn waar we open zullen staan voor innovatie en het stimuleren en elkaar aanzetten voor vernieuwingen en verbeteringen. Nabuurschap moet een automatisme worden in onze gedragingen en dorpscultuur. We willen behouden wat goed is en veranderen en verbeteren waar mogelijk.
  • Dorpsbelangen wil opkomen voor de democratische rechten van al onze burgers. Wij willen niet meewerken aan het overhevelen van bevoegdheden van deze gemeente, en dus van haar burgers, naar samenwerkingsverbanden waarop burgers geen invloed hebben. Wij willen juist de invloed van de burger vergroten in het politieke landschap en vinden dat ook een democratisch recht. Wij zullen sturen op zoveel mogelijk samenwerking binnen de grenzen van de gemeente en daar over heen daar waar wij dat als verbetering zien. Ook in die verbanden zullen wij ons hard maken voor de rechten van de individuele burger.