Privacy policy

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe wet voor het beschermen van persoonsgegevens, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de nieuwe wet staan regels over hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Mensen krijgen nu meer inzicht en controle over hun persoonsgegevens.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Dorpsbelangen Bergen verwerkt persoonsgegevens van leden voor het beheren van de ledenadministratie en het voeren van een financiële administratie. We verwerken persoonsgegevens onder andere op grond van de wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen, deze is omschreven in de Wet financiering politieke partijen.

DELEN MET ANDEREN

We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Dorpsbelangen Bergen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken voor:

Raads- en raadscommissieleden en onze leden

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Lidmaatschap

Leden

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lidmaatschap

Doordat wij een politieke partij zijn, zijn veel gegevens die wij verwerken gevoelig. Dit omdat de betrokkenen hiermee politieke opvattingen kenbaar zouden kunnen maken. Wij zijn ons hiervan bewust. Dorpsbelangen Bergen heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan de informatie.

HOE LANG BEWAREN WE GEGEVENS

Dorpsbelangen Bergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Indien u het lidmaatschap van Dorpsbelangen Bergen opzegt worden uw gegevens automatisch verwijderd.

WEBSITE BEZOEKERS

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt of u reageert op een verzoek van Dorpsbelangen Bergen, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 STATISTIEKEN/ GOOGLE ANALYTICS

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.

Het privacy beleid van Google Analytics kunt u hier lezen.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven.

NIEUWSBRIEF

Wij bieden onze leden een nieuwsbrief aan waarmee wij hen willen informeren over nieuws van de Dorpsbelangen Bergen en ontwikkelingen binnen onze standpunten. Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@dorpsbelangenbergen.nl . Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan het bestuur van de Dorpsbelangen Bergen op mail adres: info@dorpsbelangenbergen.nl