Raad recap: In de raadsvergadering van 12 december 2023

door | dec 14, 2023 | Alle artikelen, Amendement, Raadvergadering | 0 Reacties

Raad recap: In de raadsvergadering van 12 december 2023 in Bergen Limburg stemden we in met de participatieverordening. Het beleidsplan armoedebestrijding krijgt het voordeel van de twijfel. Dorpsbelangen vindt dat het plan niet duidelijk genoeg is in het stellen van SMART-doelen en pleit voor een vermogenstoets bij energietoeslagaanvragen. We wachten de concrete actieplannen af.

De beleidsnota internationale huisvesting heeft volgens ons een aanzuigende werking voor 3.180 mensen in onze woonwijken. Dorpsbelangen ziet arbeidsmigranten liever kleinschalig in het buitengebied in daarvoor geschikte panden gehuisvest worden. Registratie is niet geregeld en handhaving en toezicht wordt niet verbeterd. Verder is de maximale bewoning van 2 huizen per straat maar “a peace of the pie.” Oekraïners, statushouders en asielzoekers huusvesting moet ook nog komen, met andere woorden we hadden het gehele plan willen zien. Wij vinden dat er op de eerste plaats, plaats moet zijn voor onze burgers en dst zal onze prioriteit blijven. We willen daarom geen kamerverhuur aan internationale werknemers in de woonkernen, helaas waren coalitiepartijen daar wel voor. Onze ingediende amendementen mochten niet helpen.

Een amendement werd voorgesteld, samen met Kern om short stay internationale werknemers uit dorpskernen te weren, gezien het nieuwe beleid maximaal 3180 werknemers toestaat zonder overleg met de Bergsche burgers. Deze is helaas verworpen.

Positief nieuws: Emmy Loermans beëdigd als commissielid namens Dorpsbelangen. We wensen haar veel succes en kracht in haar nieuwe rol!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *