Problemen terug levering stroom aan netwerk

door | okt 21, 2021 | Alle artikelen | 0 Reacties

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Bergen (L),

In een uitzending van Nieuwsuur donderdagavond 2 september werd door een belangrijke beheerder van het landelijk stroomnetwerk toegelicht, dat er flinke problemen zijn bij de terug levering van energie, die wordt geproduceerd door vanaf nu aan te leggen zonnepanelen. Op een duidelijke kleurenplaat was o.a. te zien dat in onze gemeente Bergen en omliggende gemeenten de toevoeging van nieuwe zonnepanelen aan het bestaande netwerk niet meer mogelijk is, of zeer binnenkort niet meer mogelijk zal zijn. Ook werd vermeld dat deze problematiek niet binnen afzienbare tijd (lees meerdere jaren) kan worden opgelost en dat projecten in de rode gebieden per direct stop gelegd dienden te worden.

Een en ander roept vele vragen op en om te beginnen verwachten wij van het College beantwoording op de volgende vragen;

  1. Hoe groot is de vertraging die nu te verwachten is bij de aanleg van het energiepark Well’s Meer nu energie niet meer aan het elektriciteit netwerk kan worden toegevoegd en terug geleverd?
  2. Welke financiële consequenties en risico’s voor onze gemeente vloeien voort uit de ontstane situatie en hoe kunnen die worden opgevangen? Kunt U de impact en grootte aangeven die deze “Rode” invloed heeft op het verdienmodel van het Well’s Meer?
  3. Is het nog mogelijk voor particulieren om te kunnen voldoen aan de eigen energieopwekking en in het verlengde daarvan aan de ambities van de gemeente, ergo de zogenaamde 50% regeling? Staat de voorgenomen realisatie van het park initiatieven van particulieren nu in de weg?
  4. Komt de bouw van duurzame nieuwbouwwoningen die energiearm zijn en berekend zijn op en met terug leveringen aan het net, nu in gevaar? Of dient alle energie dan voortaan volledig te worden afgenomen tegen de hoge energietarieven van de respectievelijke leveranciers omdat men niet kan compenseren met “goedkope” eigen opgewekte energie?
  5. Kunt u zich nog herinneren dat wij in de bezwarenprocedure betreffende het energiepark nadrukkelijk en herhaaldelijk hebben gewezen op de risico’s voor de burgers van het door u en in het bijzonder wethouder Splinter gestimuleerde energiepark? Vindt u de door ons geuite zorgen nog steeds onterecht?

Patrick Robben en Rolf Krijnen

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *